BHP i inne

  • BHP

- szkolenia bhp wstępne i okresowe

- ocena ryzyka zawodowego

- szkolenia pracowników z pierwszej pomocy w zakładzie pracy

- tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowe i ogólne)

- doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki

- pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

- pomoc w zagadnieniach związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

BHP Żory
Szkolenia BHP
  • Pomoc w pozyskaniu środków na założenie działalności, utworzenie stanowiska pracy, pomoc w uzyskaniu stażysty z UP

  • Kasy fiskalne, urządzenia biurowe

  • Tworzenie stron internetowych

  • Założenie działalności gospodarczej krok po kroku

  • Sprawy urzędowe (Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, Urząd Miasta, KRS, Urząd Pracy)

  • część usług realizują firmy zewnętrzne (rola biura ogranicza się wyłącznie do przekazania danych firmy)

Zapraszamy do współpracy
Biuro Rachunkowe MedTax
Konrad Lech