BHP i inne

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

- szkolenia bhp wstępne i okresowe;

- ocena ryzyka zawodowego;

- szkolenia pracowników z pierwszej pomocy w zakładzie pracy;

- tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowe i ogólne);

- doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki;

- pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

- pomoc w zagadnieniach związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

BHP Żory
Szkolenia BHP

Dla firm:

  • Pomoc w pozyskaniu środków na założenie działalności, utworzenie stanowiska pracy, pomoc w uzyskaniu stażysty z UP;

  • Kasy fiskalne, urządzenia biurowe;

  • Tworzenie stron internetowych;

  • Sprawy urzędowe (Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Izba Lekarska, KRS, NFZ, Sanepid, Urząd Pracy);

  • część usług realizują firmy zewnętrzne (rola biura ogranicza się wyłącznie do przekazania danych firmy).

Dla służby zdrowia:

  • Założenie gabinetu krok po kroku: indywidualne praktyki lekarskie, podmioty lecznicze, spółki partnerskie, cywilne;

  • Analiza rynku - plan pozyskania i wzrostu liczby pacjentów;

  • Dokumenty medyczne - formularze takie jak upoważnienia, zgody na zabiegi medyczne, przetwarzanie danych osobowych.

Zapraszamy do współpracy,
biuro rachunkowe MedTax
Konrad Lech