Dbamy o zdrowie Twoich finansów.

W MedTax zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową dostosowaną do specyfiki sektora zdrowia. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu oraz dogłębnemu zrozumieniu potrzeb sektora zdrowia, zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową, umożliwiającą efektywne zarządzanie personelem i finansami w placówkach medycznych oraz gabinetach lekarskich.

Jeśli chcesz dołączyć do grona zadowolonych
Klientów zapraszamy do kontaktu z nami.

Zasięg naszych usług:

  • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając transparentne i zgodne z prawem rozliczenia finansowe dla personelu medycznego i pracowników związanych z sektorem zdrowia.

  • Pomoc w rekrutacji i derekrutacji – wspieramy procesy rekrutacyjne, pomagając w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów oraz w prowadzeniu procedur związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników.

  • Wystawianie świadectw pracy, sporządzanie umów – zapewniamy profesjonalne dokumentowanie stosunków pracy, w tym sporządzanie umów o pracę oraz wystawianie świadectw pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

  • ZUS – prowadzenie zgłoszeń, wypełnianie deklaracji za pracowników i przedsiębiorcę, obliczanie składek – zajmujemy się kompleksową obsługą ZUS, zapewniając terminowe i zgodne z prawem rozliczenia składek ZUS dla pracowników i przedsiębiorców z sektora medycznego.

  • Akta pracownicze – prowadzimy pełną dokumentację związaną z zatrudnieniem, zapewniając kompleksową obsługę akt osobowych i dokumentów pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

  • Ewidencje urlopów – zapewniamy rzetelne prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych, umożliwiając terminowe i prawidłowe planowanie oraz wykorzystywanie urlopów przez personel medyczny.

  • Pomoc w trakcie kontroli PIP – świadczymy wsparcie i doradztwo w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zapewniając należyte przygotowanie i reprezentację przedsiębiorstw z sektora zdrowia w przypadku kontroli PIP.

Scroll to Top