Sanepid

Oferta obejmuje:

 • Zindywidualizowane instrukcje i procedury higieniczne zgodne z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi m.in.:

  • Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku

  • Procedura postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym

  • Procedura postępowania z odpadami medycznymi

  • Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji

 • Aktualizacje procedur zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

 • Kontrole wewnętrzne

 • Dokumenty i raporty zgodne z wymogami Sanepidu

biura rachunkowe żory
Sanepid

Zapraszamy do współpracy
Biuro Rachunkowe MedTax
Konrad Lech