BHP i inne

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

  - szkolenia bhp wstępne i okresowe

  - ocena ryzyka zawodowego

  - szkolenia pracowników z pierwszej pomocy w zakładzie pracy

  - tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowe i ogólne)

  - doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki

  - pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

  - pomoc w zagadnieniach związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

BHP Żory
Szkolenia BHP
 • Pomoc w pozyskaniu środków na założenie działalności, utworzenie stanowiska pracy, pomoc w uzyskaniu stażysty z UP

 • Kasy fiskalne, urządzenia biurowe

 • Tworzenie stron internetowych

 • Założenie gabinetu krok po kroku: indywidualne praktyki lekarskie, podmioty lecznicze, spółki partnerskie, cywilne

 • Sprawy urzędowe (Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Izba Lekarska, KRS, NFZ, Sanepid, Urząd Pracy)

 • Dokumenty medyczne - formularze takie jak upoważnienia, zgody na zabiegi medyczne, przetwarzanie danych osobowych

 • Analiza rynku - plan pozyskania i wzrostu liczby pacjentów

 • część usług realizują firmy zewnętrzne (rola biura ogranicza się wyłącznie do przekazania danych firmy)

Zapraszamy do współpracy,
biuro rachunkowe MedTax
Konrad Lech