PODATEK DOCHODOWY WEDŁUG SKALI PODATKOWEJ 

Skala podatkowa jest tzw. progresywną stawką opodatkowania PIT. Polega na tym, że stawka podatku wzrasta wraz z przekroczeniem ustalonego ustawowo progu wynoszącego 85 528zł rocznie. Podstawą opodatkowania w przypadku skali podatkowej jest dochód, który stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami (dochód = przychód – koszty). Stawka podatku wynosi 17% do kwoty 85 528,00zł pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek, a po przekroczeniu wspomnianego progu – 32%.

 

Podstawową zaletą tej metody rozliczania PIT jest przede wszystkim fakt, że podatnik może obniżyć przychody o koszty poniesione w celu ich uzyskania, a także o straty z lat ubiegłych poniesione z działalności gospodarczej czy opłacone składki ZUS. Dodatkowo przysługują z tego tytułu ulgi podatkowe, np. ulga na dziecko, ulga termomodernizacyjna, ulga internetowa, darowizny na cele pożytku publicznego itd. Wybór opodatkowania według skali podatkowej daje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Niewątpliwie największą wadą tej formy opodatkowania jest wysoka stawka podatku wynosząca 32% po przekroczeniu progu podatkowego.

 

About the author

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *