ZMIANA FORMY PODATKOWEJ

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskane przez przedsiębiorców opodatkowane są na zasadach ogólnych (skala podatkowa) chyba, że podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności, a także kontynuującą ją, mogą złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym. Powinni dokonać aktualizacji formularza CEIDG-1 zaznaczając wybraną formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Wyjątkiem w przypadku terminu składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania jest karta podatkowa ponieważ oświadczenie należy złożyć do 20 stycznia danego roku. Uwaga! Nie ma możliwości zmiany formy podatkowej w trakcie roku podatkowego. Co do zasady zmiany można dokonać do 20 lutego każdego roku, zakładając, że podatnik osiągnął pierwszy przychód w styczniu.

About the author