PŁATNOŚCI  ZUS

Płatności ZUS, tak jak w przypadku podatku dochodowego lub VAT należy dokonywać przy pomocy indywidualnego numeru konta. Można go zawsze sprawdzić na stronie: https://eskladka.pl/

 

Opłacanie składek ZUS odbywa się z reguły w trzech terminach:

 

do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe, a także gospodarstwa pomocnicze;

do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne, które płacą składki jedynie za siebie;

do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali podatnicy (posiadający pracowników).

 

Jeśli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, to ostateczny termin płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

 

Uwaga! 

Aby składki ZUS były opłacane w terminie – nie liczy się data realizacji przelewu, lecz data zaksięgowania na koncie ZUS, zatem, aby nie wypaść z ubezpieczenia chorobowego, należy wpłat dokonywać wcześniej (2-3 dni).

 

Wysokość opłacanych przez przedsiębiorcę składek może być różna. Wynika to z faktu, że z części składek przedsiębiorca może być zwolniony oraz że składki mogą być opłacane od różnej podstawy. Do prawidłowego wyliczenia podstawy składek ZUS, a także dla celów kontrolnych służy deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA.

 

Przedsiębiorcy czasowo mogą zawiesić swoją działalność na dowolny okres. Za ten czas podatnik może być zwolniony z opłacania składek ZUS.

Warunek:

-zawieszenie działalności trwa dłużej niż 30 dni,

-na czas zawieszenia podatnik podlega  pod ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu (np. z umowy o pracę lub  rejestrując się jako osoba bezrobotna).

 

About the author

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *