Biała lista

Biała lista, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT, została uruchomiona 1 września 2019r. Jej celem jest umożliwienie weryfikacji podatników VAT oraz numerów rachunków bankowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu dostawcy kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż wskazany na białej liście, nie będziesz miał możliwości zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Pamiętaj!

– Sprawdzaj swoich kontrahentów na białej liście,
– Przed dokonaniem przelewu sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze widnieje na białej liście,
– Sprawdź czy rachunek bankowy Twojej firmy znajduje się na białej liście.

About the author

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *