ZASADY EWIDENCJI NA KASIE FISKALNEJ

Ewidencja sprzedaży towarów lub usług na kasie fiskalnej dotyczy się osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Nabywca ma prawo, do 3 miesięcy od sprzedaży, zażądać faktury – w tym wypadku, po jej wystawieniu, zabieramy klientowi paragon, który przypinamy do kopii faktury, otrzymuje on wtedy tylko oryginał dokumentu.

Po zakończeniu sprzedaży danego dnia powinien zostać wygenerowany raport dobowy. Należy wygenerować go tego samego dnia, błędem jest gdy generujemy go dnia następnego. Ma to duże znaczenie ostatniego dnia miesiąca, ponieważ raport za dzień np. 31.08 wydrukowany 01.09 będzie widniał na raporcie miesięcznym za miesiąc wrzesień. Wynika z tego, że błędnie zostanie wykazana sprzedaż za dany miesiąc.

Pamiętaj!

  • Gdy wystawimy błędnie paragon należy ująć go na ewidencji pomyłek, ważne jest, aby dołączyć ten oryginalny paragon,
  • Gdy klient dokona zwrotu należy wprowadzić go na ewidencji zwrotów, wraz z protokołem zwrotu wypełnionym przez klienta,
  • Na kasie fiskalnej nie ewidencjonujemy faktur wystawionych na firmy. Istnieje natomiast możliwość wystawienia tzw. faktury uproszczonej do kwoty 450,00 zł brutto. Jest to po prostu paragon z numerem NIP.

About the author

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *