RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego przedsiębiorcy płacą podatek wyłącznie od osiągniętego przychodu, podatnik nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania. W wyliczaniu zaliczki na podatek PPE jedynym odliczeniem są zapłacone składki ZUS. Dlatego też, opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest korzystne głównie w przypadku przedsiębiorców którzy nie ponoszą wysokich kosztów w ramach prowadzonej działalności.

 

Istnieje 8 stawek ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17%, uzależnione są od rodzaju wykonywanej działalności.

 

Wyjątek:  w przypadku prowadzenia najmu prywatnego stawka ryczałtu uzależniona jest od wysokości uzyskanych przychodów ponieważ podstawową stawką podatku jest 8,5% jednak po przekroczeniu przychodu wynoszącego 100.000 zł stawka ryczałtu wzrasta do 12,5%.

 

Wykluczenia –za pomocą ryczałtu nie mogą się rozliczać przedsiębiorcy, którzy:

 

-uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej przekraczające 2.000.000 euro. -rozpoczynają działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

-prowadzą Niektóre formy działalności gospodarczej (art. 8 ust. 1 pkt 3-4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym)

 

Należy pamiętać, że wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania przedsiębiorca sporządzając zeznanie roczne PIT-28 nie będzie mógł rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz korzystać z ulgi prorodzinnej. Odliczenia jakie przysługują podatnikom na ryczałcie to:

 

-ulga termomodernizacyjna,

-wpłaty na IKZE,

-ulga rehabilitacyjna,

-ulga internetowa,

-darowizny na cele pożytku publicznego,

-darowizny na cele krwiodawstwa,

-darowizny kościelne,

-darowizny na cele edukacji zawodowych.

 

About the author

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *