Karta podatkowa

Najprostszą formą opodatkowania jest karta podatkowa. Wysokość podatku dochodowego nie jest uzależniona od osiąganego dochodu. Polega na wpłacaniu do urzędu skarbowego stałej i ustalonej przez urząd kwoty podatku.

 

Na wysokość zaliczki wpływa:

-rodzaj prowadzonej działalności,

-liczba mieszkańców gminy, na której terenie jest prowadzona działalność,

-liczba zatrudnionych pracowników.

 

Podatnik rozliczający się kartą podatkową nie składa tradycyjnej deklaracji PIT. Wyjątek następuje gdy przedsiębiorca opłaca składki ZUS, składając zeznanie roczne PIT-16A, ma  prawo  skorzystać z odliczenia zapłaconych w danym roku składek zdrowotnych.  

 

Wymogi:

-brak możliwości prowadzenia innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

-małżonek przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie,

-brak możliwości korzystania z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów (z  wyjątkiem usług specjalistycznych),

-niewytwarzanie wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów akcyzą,

-przedsiębiorca musi funkcjonować na terytorium państwa polskiego.

 

Dodatkowo profil działalności powinien pochodzić z zakresu działów określonych załączniku 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w którym wymienione zostały m.in.:

-usługi ślusarskie,

-usługi zegarmistrzowskie,

-usługi stolarskie,

-usługi tapicerskie,

-usługi w zakresie bieżnikowania opon,

-usługi krawieckie,

-kominiarstwo,

-usługi fryzjerskie,

-usługi kosmetyczne,

-sprzątanie wnętrz.

 

Uwaga! 

Karta przysługuje tylko niektórym przedsiębiorcom oraz jest przyznawana na wniosek.

 

About the author

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *